Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

 


Davlat zahiralarni komissiyasi kotibiyati

Kotibiyat rahbari ARIPOV Shahobiddin Pahritdinovich
Vazifalar va funktsiyalar
Davlat komissiyasi kotibiyatining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • respublika mineral-xomashyo negizining rivojlanishini ta’minlovchi barcha turdagi foydali qazilmalar zaxiralarini hisoblashga oid materiallarni (hisobotlarni) ekspertiza qilish;
 • foydali qazilmalar zaxiralarini hisoblash uchun konditsiyalarni texnik-iqtisodiy asoslash materiallarini (hisobotlarni) ekspertga oid baholash;
 • neft va gaz konlarini geologik-iqtisodiy baholash materiallarini (hisobotlarni) ekspertiza qilish;
 • sanoat ahamiyatini yo‘qotgan yoki keyingi geologiya-qidiruv ishlari chog‘ida yoki konni ishlatish vaqtida tasdiqlanmagan foydali qazilmalarni foydalanuvchi balansidan chiqarish bo‘yicha materiallarni ekspertga oid baholash;
 • foydali qazilmalarni qazib olish bilan bog‘liq bo‘lmagan qurilish va (yoki) yer osti inshootlaridan foydalanish uchun beriladigan yer qa’ri uchastkalari bo‘yicha geologik materiallarni ekspertiza qilish;
 • Davlat komissiyasi tomonidan ko‘rib chiqish uchun xulosalarni tayyorlagan holda taqdim qilingan materiallar ekspertizasi natijalarini tahlil qilish va umumlashtirish;
 • mamlakat iqtisodiyoti qayta ishlab chiqarish quvvatlarining mineral-xomashyo negizini ilgarilama tarzda takror ishlab chiqarilishini ta’minlash masalalariga oid me’yoriy-uslubiy asosni takomillashtirish, shuningdek ularni geologik-iqtisodiy baholagan holda zaxiralari va prognoz resurslarini hisoblash.
Ko'rish batafsil

Gidrogeologiya, muhandislik geologiyasi va geoekologiya boshqarmasi

Gidrogeologiya, muhandislik geologiyasi va geoekologiya boshqarmasi boshlig'i MAVLYANOV Temur Erkinovich
Vazifalar va funktsiyalar
Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • chuchuk va yer osti mineral suvlari konlarini izlash va qidirib chamalash ishlari samaradorligini oshirishni ta’minlovchi geologiya-qidiruv ishlarini sifatli prognoz qilish;
 • prognoz qilishning ilg‘or usullaridan, yer osti suvlari konlarini izlash va baholash natijalaridan foydalangan holda yer osti boyliklari to‘g‘risidagi geologik va boshqa ma’lumotlarni ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish asosida geologiya-qidiruv ishlarining uzoq muddatli(3 yildan ortiq), o‘rta muddatli (3 yilgacha) va yillik dasturlarini shakllantirishda qatnashish;
 • yer qa’rini geologik jihatdan o‘rganishga doir ishlarni tashkil qilish va olib borishning zamonaviy usullari va mexanizmlarini joriy qilishda qatnashish;
 • yer osti boyliklarini geologik jihatdan o‘rganish, ulardan foydalanish va muhofaza qilish, geologiya-qidiruv ishlari dasturlarini bajarilishi yuzasidan o‘z vakolati doirasida nazorat yuritish.
Ko'rish batafsil

Ishlar boshqarmasi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi Ishlar boshqaruvchisi HALIKULOV Dilmurod Muhiddinovich
Vazifalar va funktsiyalar
Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi tizimida ish yuritishni olib borilishini takomillashtirish.

Kelayotgan xatlar, fuqarolarning arizalari va shikoyatlarini hisobga olish, rahbariyatga yetkazishga tayyorlash, ularni devonxona va Davgeolqo‘m tuzilma bo‘linmalari xodimlari tomonidan o‘z vaqtida ko‘rib chiqilishi yuzasidan nazorat yuritish.

Davlat qo‘mitasi devonida arxiv ishi holati yuzasidan tashkiliy-uslubiy rahbarlik qilish va nazorat yuritish.

Davgeolqo‘m taklifi bo‘yicha Toshkentga va Davgeolqo‘m tasarrufidagi bo‘linmalarga tashrif buyurayotgan chet ellik mutaxassislarni kutib olish, joylashtirish va madaniy hordiq chiqarishlarini tashkil qilish.

Davlat qo‘mitasi markaziy devoni bo‘linmalariga xo‘jalikga oid xizmatlar ko‘rsatish.

Davlat qo‘mitasi markaziy devoni bo‘linmalari uchun materiallarni mashinkada terish, nusxa ko‘chirish, ko‘paytirish ishlarini o‘z vaqtida va sifatli bajarish.

Qo‘mitaga biriktirilgan transport vositalarini barqaror ishlashini ta’minlash.
Ko'rish batafsil

MUHOSIBA HISOBI VA HISOBOTI BO‘LIMI

XAYBULIN Timur Rashidovich
Vazifalar va funktsiyalar
Bo‘limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • Muhosibaga oid hisobga olish hujjatlarida qo‘mita devoni va uning xizmatlari ishi jarayonida amalga oshirilgan barcha sarf-xarajatlar, Davgeolqo‘m faoliyati natijalari to‘g‘risida to‘liq va ishonchli ma’lumotlarni hamda operativ rahbarlik qilish va boshqarish uchun zarur bo‘lgan boshqa ma’lumotlarni shakllantirish. Shuningdek, yetkazib beruvchilar, xaridorlar, kreditorlar, soliq, moliya, bank tashkilotlari va boshqa manfaatdor idoralar va shaxslar tomonidan ulardan foydalanish uchun.
 • Samarali boshqarish maqsadida muhosiba hisobi ma’lumotlarini umumlashtirish. Mavjud va harakatdagi mol-mulklar, materiallardan, moliya resurslaridan tasdiqlangan me’yorlar, normalar va smetalarga muvofiq foydalanilishi yuzasidan nazorat olib borilishini ta’minlash.
 • Moliya, soliq va boshqa hisobotlarni tuzish.
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi geologiya sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi geologiya sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig‘i v.b. JABBOROV O‘ktam Mingboevich
Vazifalar va funktsiyalar
Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik, tajriba-uslubiy va mavzuli ishlarni muvofiqlashtirish:

 • - hududlarni geologik o‘rganishga doir kompleks tadqiqotlarning ilg‘or texnologiyalarni ishlab chiqish, geologiya-tasvirlash ishlarini olib borish, bashoratlash, ilgarilama tarzda foydali qazilmalar va yer osti suvlarini izlash, ulardan tejamkorlik bilan va oqilona foydalanish;
 • - turli toifalardagi bashorat resurslari miqdori va sifatini xolisona va ishonchli baholashni ta’minlash, ularning asosida eng avvalo ishlab turgan va barpo etilayotgan kon qazib chiqaruvchi va qayta ishlovchi korxonalar rayonlarida, shuningdek boshqa joylarda foydali qazilma konlarini qidirib topishga istiqbolli bo‘lgan maydonlar va uchastkalarni ajratish;
 • - asosiy va birga uchraydigan komponentlarni, shuningdek sanoat yer osti suvlarining foydali komponentlarini qazib olish miqdorini oshirishga qaratilgan foydali qazilmalarni boyitishning yangilarini ishlab chiqish yoki mavjud texnologiyalarni takomillashtirish.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish bo‘yicha Qo‘mita, Akademik institutlari, geologiya sohasida tadqiqotlar o‘tkazish masalasi bo‘yicha boshqa mamlakatlarning ilmiy tashkilotlari bilan uzviy ravishda o‘zaro hamkorlik qilish.

Bashoratlashning ilg‘or usullaridan foydalanish, qattiq foydali qazilmalar va yer osti suvlarini izlash natijalaridan foydalanish bilan birga yer qa’ri to‘g‘risida geologik va boshqa axborotni chuqur ilmiy tahlil qilish asosida geologiya-qidiruv ishlarining uzoq muddatli (3 yildan ko‘p bo‘lgan davrga), o‘rta muddatli (3 yilgacha bo‘lgan davrga) va yillik dasturlarini shakllantirishda, shuningdek ularni amalga oshirilishini ta’minlashda faol ishtirok etish .

Qattiq noma’dan foydali qazilmalar va yer osti suvlari, qora metallar, regional va geologik-tasvirlash ishlari, foydali qazilma resurslarining istiqbolli maydonlarini aniqlash bo‘yicha tasarrufdagi korxonalar va tashkilotlarning ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik, tajriba-uslubiy va mavzuli ishlarining asosiy yo‘nalishlarini va geologik vazifalarini ishlab chiqish.

Geologiya tarmog‘i uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlashni muvoftiqlashtirish.
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi geologiya-qidiruv ishlari dasturlarini shakllantirish va ularni amalga oshirish monitoringi boshqarmasi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi geologiya-qidiruv ishlari dasturlarini shakllantirish va ularni amalga oshirish monitoringi boshqarmasi boshlig‘i JO‘RAYEV Xolmo‘min Xusanovich
Vazifalar va funktsiyalar
Geologiya-qidiruv ishlari dasturlarini shakllantirish va ularni amalga oshirish monitoringi boshqarmasi O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi devonining tuzilmaviy bo‘linmasi hisoblanadi

Boshqarma faoliyati Davgeolqo‘m tizimi bo‘yicha geologiya-qidiruv ishlarining uzoq muddatli (3 yildan ortiq), o‘rta muddatli (3 yilgacha) va yillik dasturlar materiallarini tayyorlashni tashkil qilishga va shakllantirishga qaratilgan.

Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • prognoz qilishning ilg‘or usullaridan, ilmiy-tadqiqot, mavzuga oid, geologiya-tasvirlash, izlash, baholash va chamalash ishlari natijalaridan foydalangan holda yer osti boyliklari to‘g‘risidagi geologik va boshqa ma’lumotlarni chuqur ilmiy tahlil qilish asosida korxonalar faoliyati yo‘nalishlari bo‘yicha geologiya-qidiruv ishlarining uzoq muddatli (3 yildan ortiq), o‘rta muddatli (3 yilgacha) va yillik dasturlari loyihalarini shakllantirilishi yuzasidan uslubiy nazorat olib borish;
 • ilmiy-tadqiqot, mavzuga oid, geologiya-tasvirlash, izlash, baholash va chamalash ishlari obyektlarini tanlash mezonlari asosida korxonalarning faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha geologiya-qidiruv ishlarining yillik loyihalarini shakllantirilishini ta’minlash;
 • korxonalarning faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha geologiya-qidiruv ishlarining uzoq muddatli. o‘rta muddatli va yillik dasturlarini umumlashtirish, tartibga solish va tanqidiy tahlil qilish va ular asosida Qo‘mita boshqarmalari va bo‘limlari bilan birgalikda yuqorida zikr etilgan loyihalarni Davgeolqo‘m tizimi bo‘yicha shakllantirish;
 • korxonalar faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha geologiya-qidiruv ishlarining uzoq muddatli, o‘rta muddatli va yillik dasturlarini joriy qilinishi monitoringi.
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi geologiyaga oid loyihalarni ekspertiza qilish boshqarmasi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi geologiyaga oid loyihalarni ekspertiza qilish boshqarmasi boshlig‘i XAITOV Nuriddin Baratovich
Vazifalar va funktsiyalar
Geologiyaga oid loyihalarni ekspertiza qilish boshqarmasi (bundan keyin – Davgeolekspertiza) O‘zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo‘mitasi devonining tuzilmaviy bo‘linmasi hisoblanadi.

Davgeolekspertizaning faoliyati loyiha-smeta hujjatlarini (LS’H) amalga oshirishga va loyihaga oid qarorlarni ijro etishga doir geologik hisobotlarni tanlama tarzda tekshirishga qaratilgan.

Davgeolekspertizaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • Davgeolqo‘mning davlat korxonalari, aksiyadorlik jamiyatlari va (yoki) davlat va (yoki) o‘z mablag‘lari hisobiga GQIlarni bajarayotgan boshqa chet tashkilotlar tomonidan bajariladigan geologiya-qidiruv (bundan keyin – GQI) ilmiy-tadqiqot (ITI), tajriba-konstruktorlik (TKI), tajriba-uslubiy va mavzuli ishlarning (uglevodorod xomashyosi bo‘yicha ishlardan tashqari) barcha turlariga oid loyihalar va smetalarni ekspertiza qilishni tashkil etish va amalga oshirish;
 • bazaviy shaharchalarda qulayliklar yaratishga oid smetalarni, doimiy (vaqtinchalik) normalarni, GQIlarning ayrim turlariga doir me’yoriy materiallarni ekspertiza qilish;
 • LS’Hni takomillashtirish, ishlarning smeta qiymatini kamaytirishni ta’minlaydigan rezervlarni aniqlash bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish maqsadida loyiha-smeta hujjatlarini (LS’Hlarni) ekspertiza qilish natijalarini yillik umumlashtirish;
 • loyihaga oid qarorlar ijrosi bo‘yicha geologik hisobotlarni tanlama tarzda tekshirish.
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi GQIZTJ va CHIJ boshqarmasi

Vazifalar va funktsiyalar
Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi, ishlab chiqarishni tashkil qilishning shakllari va usullarini takomillashtirish masalalarida asosiy yo‘nalishlarni belgilash;
 • ilmiy-texnik va ishlab chiqarishga oid imkoniyatlardan samarali foydalanish, yangi texnika va texnologiyalar, mexanizatsiyalarni joriy qilish, geologiya-qidiruv ishlarini transport va energetik jihatdan ta’minlash, resurslarni tejash masalalarini tartibga solish;
 • ishlarning fizik hajmlarining bajarilishiga oid ishlarni muvofiqlashtirish va nazorat qilish hamda barcha turdagi foydali qazilmalar bo‘yicha kon-burg‘ilash ishlarida texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblash;
 • Davgeolqo‘mning yagona tashqi iqtisodiy siyosatini olib borilishi va tasarrufdagi korxonalarda unga rioya etilishi yuzasidan nazoratni amalga oshirish;
 • bozor konyukturasi va tarmoq ehtiyojlarini o‘rganish asosida tashqi iqtisodiy faoliyatga oid ishlarning asosiy yo‘nalishlarini belgilash, geologiya-qidiruv ishlarini olib borish, shuningdek qattiq foydali qazilma konlarini ishlatishga chet el investitsiyalarni jalb qilishga doir siyosatni yuritish;
 • O‘zbekistonning eksport salohiyatini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
 • Davgeolqo‘m ulushi mavjud bo‘lgan qo‘shma korxonalar faoliyatini muvofiqlashtirish, umumlashtirish va tahlil qilish, ushbu ishlar natijalarini operativ hisobga olish va ularning ishiga ko‘maklashish.
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi iqtisodiyot va geologiya-qidiruv ishlarini moliyalashtirish boshqarmasi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi iqtisodiyot va geologiya-qidiruv ishlarini moliyalashtirish boshqarmasi boshlig‘i USTINOVA Valentina Ivanovna
Vazifalar va funktsiyalar
Iqtisodiyot va geologiya-qidiruv ishlarini moliyalashtirish boshqarmasi Davgeolqo‘m markaziy devonining tuzilmaviy bo‘linmasi hisoblanadi.

Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • tarmoqni iqtisodiy rivojlantirish bashoratlarini ishlab chiqish bilan bog‘liq ishlarni muvofiqlashtirish;
 • boshqa boshqarmalar va bo‘limlar bilan birgalikda joriy davrga va istiqbolga mo‘ljallangan geologiya-qidiruv ishlari dasturlarini amalga oshirish uchun mablag‘larga bo‘lgan ehtiyojni asoslash;
 • boshqa boshqarmalar va bo‘limlar bilan hamkorlikda tasarrufdagi korxonalar va tashkilotlar o‘rtasida geologiya-qidiruv, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga oid davlat buyurtmalarini joylashtirish;
 • Davlat budjeti mablag‘lari, ushbu maqsadlar uchun ko‘zda tutilgan boshqa manbalar hisobiga geologiya-qidiruv ishlari dasturlarini moliyalashtirish;
 • umumtarmoq ahamiyatiga ega bo‘lgan ishlar, xizmatlar va tadbirlarni moliyalashtirishga, shuningdek Davgeolqo‘m markaziy devonini saqlashga va ularni moliyalashtirishga mablag‘larni safarbar etish;
 • boshqarma vakolati doirasida geologiya korxonalarining geologik-ishlab chiqarish va moliyaviy-iqtisodiy faoliyatini tartibga soluvchi me’yoriy hujjatni ishlab chiqish bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirish.
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi qattiq foydali qazilmalar geologiyasi boshqarmasi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi qattiq foydali qazilmalar geologiyasi boshqarmasi boshlig‘i ALMARDONOV Xasan Musurmonovich
Vazifalar va funktsiyalar
Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • respublikaning ularni takror ishlab chiqish strategiyasi to‘g‘risidagi takliflarni keyinchalik ishlab chiqqan holda nodir, rangli metallar va noma’dan foydali qazilmalar zaxiralari bilan ta’minlanganligini va geologik o‘rganilganligini tahlil qilish;
 • ilmiy-tadqiqot, mavzuli, tajriba-konstruktorlik ishlarining, qattiq foydali qazilmalar ma’danlarini texnologik tadqiq qilishning ustuvor yo‘nalishlarini ilmiy asoslashni ta’minlash;
 • yer qa’rini geologik o‘rganish, qattiq foydali qazilmalar bo‘yicha davlat buyurtmalarini bajarishga doir ishlarning amalga oshirilishi yuzasidan uslubiy nazoratni ta’minlash.
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi yer qa’ridan foydalanishga oid litsenziya berish bo‘limi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi yer qa’ridan foydalanishga oid litsenziya berish bo‘limi boshlig‘i TA’LATXO‘JAYEV Doniyor Shuxratovich
Vazifalar va funktsiyalar
Yer qa’ridan foydalanish uchun litsenziya berish bo‘limi (bundan keyin – Bo‘lim) “Yer qa’ri uchastkalaridan foydalanish huquqiga oid litsenziyalar berish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 7 iyundagi N PQ-649-sonli Qarori bilan tasdiqlangan yer qa’ri uchastkalaridan foydalanish huquqini berish tartibi va shartlari to‘g‘risida Nizomdan kelib chiqadigan vazifalarni va asosiy funksiyalarni bajaradi.

Bo‘limning asosiy vazifalari yer qa’ridan foydalanish uchun litsenziya berishga oid materiallarni tayyorlash va ularni kelishish, yer qa’ri to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan belgilangan maqsadlarda yer qa’ri uchastkasidan foydalanish huquqiga oid litsenziyalarni rasmiylashtirish hamda yer qa’ri uchastkalaridan foydalanish huquqini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish reyestrini yuritishdan iborat .
Ko'rish batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi yer qa’rini regional o‘rganish va geologik xaritalash boshqarmasi

O‘zbekiston Respublikasi Davgeolqo‘mi yer qa’rini regional o‘rganish va geologik xaritalash boshqarmasi boshlig‘i OMONOV Xayitboy Axmadaliyevich
Vazifalar va funktsiyalar
Yer qa’rini regional o‘rganish va geologik xaritalash boshqarmasi O‘zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo‘mitasi devoning tuzilmaviy bo‘linmasi hisoblanadi.

Boshqarma faoliyati geologiya tarmog‘ining davlat korxonalari bilan birgalikda qattiq foydali qazilmalarning mineral-xomashyo negizi holatini yalpi tahlil etishni tashkil qilish va amalga oshirishga, kon qazib chiqaruvchi korxonalarning bashorat qilinayotgan rivojlanishi hamda ularning zamonaviy talablarga javob beradigan turli masshtablardagi xaritalashga oid materialga bo‘lgan ehtiyojlari asosida O‘zbekiston Respublikasi yer qa’rini regional o‘rganish, geologik-tasvirlash ishlariga rahbarlik qilish va monitoring yuritishga qaratilgan.

Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • mineral-xomashyo negizini kengaytirish uchun rezerv hisoblangan respublika hududining yer qa’risini umumiy va regional geologik o‘rganish konsepsiyasini ishlab chiqish va unga tuzatishlar kiritish;
 • hududni regional geologik o‘rganishning bosqichma-bosqichliligiga qo‘yiladigan talablarga muvofiq geologik-tasvirlash ishlarini to‘g‘ri olib borish yuzasidan rahbarlik qilish;
 • respublikaning foydali qazilmalar resurslariga istiqbolli bo‘lgan maydonlarini geologik o‘rganishni va ta’minlashni tahlil qilish, keyinchalik GTI ni olib borish va geologik-tasvirlash ishlari strategiyasi xaqidagi tavsiyalar va takliflarni ishlab chiqqan holda respublikaning kon qazib chiqaruvchi korxonalari va boshqa idoralari tomonidan talab qilinadigan zamonaviy geologik xaritalashga oid materialni tahlil etish;
 • GTI maydonlarida ilmiy-tadqiqot, mavzuli, tajriba-konstruktorlik ishlarining, minerologik-geokimyoviy va boshqa tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlarini ilmiy asoslashni ta’minlash;
 • yer qa’rini regional o‘rganish va geologik xaritalashga doir GTIlari yuzasidan uslubiy nazoratni ta’minlash, foydali qazilmalar resurslarining iqtisodiy maydonlarini belgilash;
 • Geologik Axborotning Ma’lumotlar Banki (GAMB)ni tashkil etish, unga rahbarlik qilish va ishini muvofiqlashtirish;
 • GIS-texnologiyalar, turli xaritalar uchun turli masshtablardagi va mavzuli yo‘nalishdagi raqamli negizlar: geologik, tektonik, tuzilmaviy-minerologik va boshqa asoslar bazasida zamonaviy xaritalarning zarur miqdordagi komplektini yaratish va tahrir qilishning ishlab turuvchi tizimini yaratish va unga rahbarlik qilish;
 • markazlashtirilgan tartibdagi saqlashning ishlab turuvchi tizimini yaratish va unga rahbarlik qilish hamda shunga o‘xshash axborotni tahlil qilish;
 • ma’lumotlar monitoringi va uni yangilashning ishlab turuvchi tizimini yaratish va unga rahbarlik qilish;
 • GISni yangilash uchun boshlang‘ich axborotdan iborat bo‘lgan tugallangan GTIlari bo‘yicha materiallar-hisobotlarning sifatini mufassal nazorat qilishning ishlab turuvchi tizimini yaratish va unga rahbarlik qilish.
Ko'rish batafsil

Qattiq foydali qazilmalarining Geologiya bo'limi

Geologiya bosh boshqarmasi boshlig‘i XOLIKOV Azimjon Bobomurotovich
Vazifalar va funktsiyalar
Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • yer qa’rini geologik o‘rganish bo‘yicha geologiya-qidiruv ishlarini rejalashtirish hamda ularni takror ishlab chiqish strategiyasi haqidagi takliflarni keyinchalik ishlab chiqqan holda respublika iqtisodiyoti tarmoqlarini gidromineral resurslar, qattiq noma’dan foydali qazilmalar, qora metallar zaxiralari bilan ta’minlash;
 • ilmiy-tadqiqot, mavzuli, tajriba-konstruktorlik ishlarining, texnologik tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlarini ilmiy asoslashni ta’minlash;
 • yer qa’rini geologik o‘rganishga doir ishlarni amalga oshirilishi yuzasidan uslubiy nazoratni ta’minlash.

Geologiya bosh boshqarmasi quyidagi boshqarmalarning ishini muvofiqlashtiradi:

 • Gidrogeologiya, muhandislik geologiyasi va geoekologiya boshqarmasi;
 • Geologiya-qidiruv ishlab chiqarishiga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va chet el investitsiyalarini jalb qilish boshqarmasi;
 • Geologiya sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi.

Geologiya bosh boshqarmasi quyidagi korxonalarning ishini nazorat qiladi:

 • “Gidromineral resurslar geologiyasi” IICHM DK
 • “G‘arbiy O‘zbekiston gidrogeologiya ekspeditsiyasi” DK
 • “Orolbo‘yi gidrogeologiya ekspeditsiyasi” DK
 • “Farg‘ona gidrogeologiya ekspeditsiyasi” DK
 • O‘zbekiston Respublikasi xavfli geologik jarayonlarni kuzatish bo‘yicha Davlat xizmati
 • “Ingichka tajriba-texnologiya ekspeditsiyasi” DK
 • “Mineral resurslar instituti” DK
 • “Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi” DK
 • “Kitob geologiya qo‘riqxonasi” DK
 • “Geologiya muzeyi” DK
 • “Geoltexta’minot” DK
 • “Geoburtexnika” MCHJ
Ko'rish batafsil

Yuridik hizmat

Bosh yurist maslaxatchi Inoyatova Saida Anvarovna
Vazifalar va funktsiyalar

1) Geologiya va Mineral resurslar Qo’mitasining qonun qabul qilish va huquqni muhofaza qilish faoliyatida ishtirok etish;

2) o’rnatilgan talablarga muvofiq normativ-huquqiy hujjatlarni tizimli ro'yxatdan o'tkazish;

3) Davlat Geologiya Qo'mitasi ishchilarini huquqiy bilim va saviyasini oshirish, qabul qilinayotgan huquqiy- normativ hujjatlar mazmun va mohiyatini tushuntirishda ishtirok etish;

4) Davlat Geologiya qo'mitasi va uning qoshidagi korxonalar, ulardagi mansabdor shaxslar faoliyatida qonun ustuvorligini targ'ib qilish;

5) Davlat Geologiya qo'mitasi shartnomaviy-huquqiy va e’tiroz- da'volarni ko’rib chiqish ishlarida ishtirok etish;

6) Davlat Geologiya qo'mitasi huquq va manfaatlarini, boshqa mulkiy-idoraviy qiziqishlarini sud tomonidan himoyalash 
Ko'rish batafsil

So’rov

Bizning saytimiz sizga yoqdimi?

   Сиз Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси расмий веб-сайти орқали тақдим қилинаётган интерактив давлат хизматлари сифати ва тўлиқлигидан қониқяпсизми?

    Сиз Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси матбуот марази томонидан тақдим қилинаётган ташкилот фаолияти тўғрисида маълумотлар сифати ва тўлиқлигидан қониқяпсизми?.

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech